Celý obsah článků a funkce tohoto webu se Vám zobrazí až po přihlášení.

(Vše zdarma. Registrace je nutné opatření proti hackerům, virům a robotům.)

Všechny Vás tady zdravím. Z dopisů pro Bedřišku vznikla knížka,kterou připravuji k vydání. Pravděpodobně elektronickou formou. Prozatím.

Příběh 2001-Dopisy pro Bedřišku-jen dva úryvky-více si můžou vážní zájemci přečíst na www.manonlescot.wbs.cz