Celý obsah článků a funkce tohoto webu se Vám zobrazí až po přihlášení.

(Vše zdarma. Registrace je nutné opatření proti hackerům, virům a robotům.)

Na Vaše dotazy odpovídá:

 

Prof. MUDr. Petra Tesařová, Csc
Onkologická klinika 1.LF UK a VFN
Praha


Prof. Petra Tesarova MD, PhD
Department of Oncology,
First Faculty of Medicine,
Charles University and General Universtiy Hospital,
U nemocnice 2, 128 08 Prague 2,
Prague
Czech Republic