Vítejte na OSUDY.CZ   Click to listen highlighted text! Vítejte na OSUDY.CZ Powered By GSpeech

Celý obsah webu a jeho funkce se Vám zobrazí až po přihlášení. Vše zdarma. Registrace je nutné opatření proti virům, hackerům a robotům.

budeme rádi za každou podporu na TRANSPARENTNÍM ÚČTU 2401789726/2010 

Co jste možná nevěděli: Alternativní metody léčby rakoviny

Za takzvanou tradiční léčbu onkologických onemocnění se považuje chirurgická excize nádoru, chemoterapie a radioterapie. Ostatní metody lze stručně shrnout pod tzv. alternativní.

Zatím se nenašli investoři, kteří by financovali přímé srovnávání výsledků léčby tradičních a alternativních metod na dostatečně velkém souboru pacientů s podobným onkologickým onemocněním ve stejném stadiu a po dostatečně dlouhou dobu. Existuje nesčetné množství různých alternativních metod, více či méně ověřených a podložených, ze kterých mnohé se navzájem kombinují. V následujícím přehledu uvádíme pouze ty prověřené časem a všeobecně dostupné.

 

„Rakovina. Diagnóza, která obvykle všechny vyděsí k smrti. Moderní medicína „bojuje“ s touto nemocí již přes sto let. Z celkového pohledu neúspěšně. Nemocných přibývá, většina z nich umírá. Lékaři se snaží ze všech sil, používají všech dostupných a ověřených metod. Tak nám to alespoň předkládají média… Je to ale opravdu tak? Nejsou tady nějaké další možnosti pro nás všechny, potenciální pacienty? Zřejmě jsou. Jen je o nich málo zpráv, málo se nabízejí lidem. Z důvodů byznysu a možná i hlav strčených do písku. Lidé by ale měli mít na výběr. Svobodně. Tak jako v jiných oblastech života či medicíny. Rakovina je fenomén psychosomatický. Není jednotného léku či jediné metody pro každého. Proto musí býti informace a informovaní terapeuti i lidi laici. Toto je cílem následujících řádků. Nesoudit, nabídnout, otevřít oči.“ – MUDr. Peter Hajduk

Jak metody fungují

Působí na různých úrovních organismu a lze je rozdělit na ty, které ovlivňují na jedné straně tělesnou a na druhé duchovní a duševní stránku. Na rozdíl od tradičních přístupů se ty alternativní snaží zachytit oba aspekty zároveň, neb vnímají člověka jako celek, nikoliv jako soubor na sobě navzájem nezávisle fungujících orgánů a tkání. Paradoxní je, že mnohé z dnes již lety prověřených a funkčních alternativních metod vyvinuli „osvícení“ lékaři, kteří se opírali zejména o znalost metabolismu zdravého lidského těla a porovnávali jej s metabolickými procesy probíhajícími v nádorových buňkách. Terapie tohoto typu se snaží postihnout příčinu nemocí, nikoliv řešit jenom symptomy, a využít vlastního potenciálu těla, zejména jeho imunitních funkcí k tzv. „samouzdravení“.

 

1. GERSONOVA METODA

Metoda vychází z poznatku, že rakovina je nemoc vznikající poruchou na úrovni intracelulárního metabolismu, a snaží se využít vynikající „samoléčebné“ schopnosti organismu, jejž podporuje přísnou vegetariánskou dietou, detoxikací a přírodními suplementy. Vše probíhá bez devastačních vedlejších účinků.

Pro koho je terapie vhodná

Pacient musí být způsobilý přijímat potravu, tekutiny a vyměšovat. Terapie není vhodná pro pacienty s transplantovanými orgány. Předchozí chemoterapie díky devastačnímu účinku na zdravé tkáně snižuje efekt této metody.Pacienti s diabetes mellitus, metastázami v mozku, vážným onemocněním jater či ledvin, případně s kardio-stimulátory nebo jinými „umělými“ komponenty implantovanými v těle by se měli před zahájením terapie poradit s odborníkem.

Historie a současnost

Prof. MUDr. Max Gerson (1881-1959), lékař německého původu, žijící dlouhodobě v USA, se zpočátku věnoval výzkumu metabolismu v souvislosti s migrénou. Všiml si, že u některých pacientů došlo vlivem naordinované diety nejen k ústupu symptomů migrény, ale i vyléčení tuberkulózy. Tento poznatek posléze rozšířil na další onemocnění včetně rakoviny. Za 30 let klinického výzkumu zachránil stovky pacientů, u nichž selhaly běžné terapeutické přístupy. V jeho odkazu dnes pokračuje dcera Charlotte, která v 70. letech založila Gerson Institut. Dnes má pobočku v Mexiku a v Maďarsku.

Praktická aplikace

Dieta

Přísná vegetariánská dieta, konzumace ryze organických, čerstvě připravených džusů a jídel poskytuje tělu veškerou nutnou výživu, superdávku enzymů, minerálů a živin potřebných pro regeneraci. Pacient by měl vypít obvykle 13 džusů denně v režimu 1 sklenice každou hodinu. Zejména z mrkve, jablek, citrusů a listové zeleniny. Nejlepší způsob přípravy je hydraulickým lisem. Kromě džusů jsou důležitá alespoň 3 vegetariánská jídla denně. Zelenina připravovaná v páře se nesmí vařit. Základem je tzv. Hippokratova polévka z různých druhů zeleniny.

Klyzma

Důležitou součástí terapie je detoxikace organismu, zejména jaterního parenchymu a krve, prostřednictvím klyzmat připravených ze silného odvaru organicky pěstované kávy, s vysokou absorpční schopností vázat na sebe toxiny. Pacient by měl absolvovat 5 klyzmat denně v režimu cca každé 3 h denního času. Používá se i ricínový olej pro povzbuzení průtoku žluči a zlepšení detoxikační funkce jater.

Suplementy

Všechny medikace používané v této terapii jsou organického původu. Používá se: draslík, Lugolovo činidlo na podporu thyroidních funkcí, vitamin B 12, hormony T3 a T4, pankreatické enzymy, zejména trypsin. Pacienti nedostávají žádné potraviny s obsahem sodíku, který na buněčné membráně působí jako „propouštěč“ pro živiny. Jeho funkci přebírá draslík, s nímž dokáží podobným způsobem pracovat zdravé buňky, nikoliv však nádorové. Takto dochází k „vyhladovění“ nádorové tkáně.

 

2. BLOKÁDA METABOLIZMU NÁDORŮ PODLE MUDR. JURKOVIČE

Metoda je kombinací léčebných postupů, jež zasahují na úrovni celého organismu a na jedné straně blokují extrémní metabolické nároky onkogenních nádorů a na druhé straně zmírňují devastaci ostatních tkání v důsledku přítomnosti zhoubného nádoru v těle.

Pro koho je terapie vhodná

Autor úspěšně aplikoval metodu pacientům s různými histologickými typy nádorů, v různých stadiích malignity, bez předchozí chemoterapie a radioterapie. Metoda není vhodná jako samoléčba. Je nutný medicínský dohled. Více na www.jurkovic.sk

Historie a současnost

MUDr. Kamil Jurkovič vyvíjel tuto metodu v letech 1967–1973, kdy byla aplikována prvnímu pacientovi, a nadále ji zdokonaloval po dobu 24 let. Postupně s úspěchem pomohl stovkám pacientů. Působí ve Skalce nad Váhom v okrese Trenčín na Slovensku. Kvůli věku a zdravotním potížím již neordinuje.

Rakovina

Praktická aplikace

Několik úrovní, cílem je:

Endogenní blokáda progrese onkogenního procesu

Posílení imunitního systému

Odbourání vedlejších příznaků onkogenního procesu na ostatní tkáně organismu

Aplikace spočívá v ovlivnění:

Štítné žlázy

Maligní tumory produkují látky imunoglobulinové povahy (LATS) podobné parathormonu, které stimulují činnost štítné žlázy a vyvolávají oligosymptomatickou thyreotoxikózu ještě před klinickou manifestací kancerozity. Tak vzniká metabolická dominance onkogenního procesu v organismu. Vhodné je podání thyreostatik, např. Thyrozolu, po dobu minimálně 6 měsíců až do jednoho roku, podle velikosti a typu primárního nádoru.

Imunitního systému

Jakákoliv malignita probíhající v organismu představuje zátěž pro imunitní systém dávno před klinickou manifestací. Důležitou roli zde hrají neurohumorální impulzy, které svým působením na vitální tkáně vyčerpávají organismus a postupně paralyzují i jeho imunitní systém. Používají se humánní imunoglobuliny, například NORGA. V úvodním stadiu léčby, 1.–3. měsíc, saturační dávka, posléze udržovací dávka po dobu dalších cca 6 až 9 měsíců.

Hematopoézy

Přítomnost onkogenního procesu způsobuje útlum hematopoézy bez poškození kostní dřeně metastázami. Podstata tohoto děje zatím nebyla zcela objasněna, nicméně pro zachování řádných funkcí organismu je stimulace hematopoézy nevyhnutelná. Aplikují se vysoké dávky vitaminu B12 a B1, dále podle výsledků laboratorních testů lze přidat preparáty s obsahem Fe 2+. U některých typů nádorů je však podávání cyankobalaminu (vit. B12) kontraindikováno. Opět se využívá v 1.–2. měsíci booster dávka, posléze lze přejít na udržovací dávky.

Eliminace nádorových metabolitů

Organismus je postupně zaplavován produkty zhoubného metabolismu, v tělních dutinách se tvoří výpotek a přispívá k urychlení letálního stadia. Je proto důležité potlačit tento proces, případně urychlit resorpci již vytvořených výpotků. Podává se enzym trypsin a chymotrypsin v určitých dávkách přes konečník, tím se zabraňuje nežádoucím účinkům a posiluje se účinek žádoucí. To vše po dobu 6–12 měsíců. Tyto enzymy navíc nabourávají bílkovinový obal nádorových buněk, a umožňují tak imunitnímu systému přístup k zahájení samoléčebného procesu.

 

3. ANDSKÁ FYTOTERAPIE

Liana Uncaria tomentosa, jinak také známá jako „vilcacora“, byla posvátnou rostlinou Inků a pochází z oblasti Amazonie. Její kůra obsahuje velké množství různých typů cenných alkaloidů, ale i jiných aktivních substancí. Je ceněná pro svůj téměř zázračný vliv na stimulaci imunitního systému, a tím podporu samoléčebných schopností organismu. Používá se hojně nejen k léčbě rakoviny, ale také chronických zánětlivých onemocnění, virových infekcí včetně HIV či degenerativních onemocnění pohybového aparátu.

Pro koho je terapie vhodná

Metoda nemá kontraindikace. Téměř každý typ rakoviny má vhodnou a účinnou kombinaci bylin; látky v nich obsažené působí na specifický typ onemocnění synergicky. Chodí-li pacient souběžně s fytoterapeutickým procesem na chemoterapii, je tu jisté omezení. Vilcacora se nesmí brát tři dny před a tři dny po plánované infuzi cytostatik. Středisko andské medicíny v Londýně vypracovalo schéma pro léčbu jednotlivých diagnóz.

Proto je vhodné konzultovat tuto možnost se specialisty. V první fázi se nedoporučuje jako samoléčba. Více na www.vilcacora.com/cz

Historie a současnost

Evropa tuto rostlinu objevila teprve nedávno. Velkou zásluhu na tom má polský misionář Edmund Szeliga, který působil v Peru od roku 1930 úctyhodných 70 let. Po tuto dobu vstřebával léčitelské poznatky získané od místních indiánských kmenů a prakticky je úspěšně aplikoval na desítkách pacientů.

Praktická aplikace

Výtažek z vilcacory se aplikuje samostatně ve formě čajů ze sušiny nebo drtě, tablet nebo extraktu, případně jej lze kombinovat s dalšími druhy rostlin, převážně jihoamerického původu. Nejčastěji je to Sangre de Drago s alkaloidy, jež působí protizánětlivě, protivirově a antibakteriálně tím, že aktivují imunitní systém. Další bylinou je jergon sacha – posiluje imunitu a má antispasmatické účinky. Jinými léčivkami jsou sarsaparilla, jež posiluje a čistí játra, aceite de copaiba s protizánětlivými a antimikrobiálními účinky, tahuari atd. Délka fytoterapeutického procesu se řídí typem nemoci, individuální snášenlivostí a též finančními možnostmi jedince. Optimální délka je tři až šest měsíců na jednu kúru, kterou vystřídá další detoxikace, třeba další pití manayupy. Tato období se mohou střídat po dobu jednoho roku i déle.

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech