Vítejte na OSUDY.CZ   Click to listen highlighted text! Vítejte na OSUDY.CZ Powered By GSpeech

Celý obsah webu a jeho funkce se Vám zobrazí až po přihlášení. Vše zdarma. Registrace je nutné opatření proti virům, hackerům a robotům.

budeme rádi za každou podporu na TRANSPARENTNÍM ÚČTU 2401789726/2010 

Dne 14.12.2007 se Honza Nachtigal a Hanka Šmídlová na základě pozvání petičního výboru ÚHKT v Praze účastnili předání akreditačních dokumentů Joint Commission International (JCI) Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze, které se konalo přímo v ÚHKT. Toto prestižní mezinárodní a akreditační osvědčení znamená, že ústav splňuje všechny mezinárodní akreditační standarty kvality JCI v péči o pacienta a jeho bezpečnost a v organizaci a řízení. Jsou to standarty velice často přísnější než stanovuje současná česká legislativa. ÚHKT v Praze je prvním ústavem přímo řízeným Ministerstvem zdravotnictví ČR, který tuto akreditaci získal. Akreditaci předával předseda České společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví a zástupce JCI Dr. David Marx za přítomnosti velvyslance USA v Praze pana Richarda Grabera.

Předání akredice proběhlo v době, kdy Ministerstvo zdravotnictví jedná o sloučení ÚHKT s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze. V ústavu, který za desítky let dosáhl vysoké úspěšnosti při léčení zhoubných onemocnění se léčí pacienti, pro které je ÚHKT v naprosté většině již tou poslední a jedinou nadějí. Spousta pacientů, kteří zveřejňují na www.OSUDY.CZ své příběhy se na ÚHKT v Praze léčilo a léčí. Logicky mají pacienti, jejich příbuzní i zaměstnanci obavy, že ÚHKT jako ústav s mezinárodní akreditací přijde sloučením o výhody, které jsou na základě splnění přísných mezinárodních norem takovémuto zařízení poskytovány. Proti sloučení ÚHKT s VFN vznikla petice, kterou občané podepisují buď fyzicky v budově ÚHKT nebo elektronicky na internetovém portálu http://www.uhkt-petice.cz/, kde lze také najít podrobnější informace.

Budova ÚHKT, U nemocnice 504/1, Praha 2
 
Budova VFN, U nemocnice 499/2, Praha 2
 
Transparenty v prostoru ÚHKT
 
Přítomní při předávání akreditace
 

Zahájení předávání akreditace

Prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc. (u mikrofonu)

Zleva: Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. a rektor UK v Praze Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Zleva: MUDr. David Marx, PhD., velvyslanec USA v Praze pan Richard Graber a Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Velvyslanec USA v Praze pan Richard Graber (u mikrofonu)

Místopředsedkyně Rady vlády pro vědu a výzkum PhDr. Miroslava Kopicová (u mikrofonu)

Přijetí akreditace

Zleva: Prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc. a Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Akreditační dokument Joint Commission International

Z tiskové konference: zleva: MUDr. David Marx, PhD., manželka velvyslance USA v Praze pana Richarda Grabera, velvyslanec USA v Praze pan Richard Graber, Doc. MUDr. Petr Cetkovský, PhD., Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. a Prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc.

Zleva: Hanka Šmídlová, Honza Nachtigal a zástupkyně pacientů a členka petičního výboru paní Kateřina Gartside - po tiskové konferenci konané u příležitosti předání akreditačního dokumentu

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech