Celý obsah článků a funkce tohoto webu se Vám zobrazí až po přihlášení.

(Vše zdarma. Registrace je nutné opatření proti hackerům, virům a robotům.)

 

Dne 8. února 2008 jsme navštívili ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze paní doktorku Petru Tesařovou. Právě jí vděčíme za to, že onkologická poradna na Osudech.cz funguje naprosto perfektně a pomáhá nemocným pacientům, jejich rodinám a jejich blízkým. Někteří nemocní využívají nejen jejích rad na našich stránkách, ale navštíví ji se svými závažnými onkologickými problémy přímo v ordinaci. I za to paní doktorce a za její velké člověčenství patří obrovský dík!

 

Velmi milé povídání bylo o další spolupráci na Osudech, samozřejmě o nemoci a nemocných a o životě jako takovém - co nám všechno přináší a co musíme zvládat. Velmi nás zajímal názor paní doktorky na další rozšíření pomoci nemocným prostřednictvím našich stránek, které plánujeme.

Příjemné povídání se protáhlo a my jsme vděčni paní doktorce za čas, který nám věnovala a kterého má při své maximální vytíženosti tak málo.

Moc děkujeme paní doktorko a přejeme pevné zdraví a štěstíčko Vám i celé Vaší rodině!

vfn_praha_1
 

my_s_tesaovou1

Zleva: Hanka Šmídlová, MUDr. Petra Tesařová, Ph.D. a Honza Nachtigal