Celý obsah článků a funkce tohoto webu se Vám zobrazí až po přihlášení.

(Vše zdarma. Registrace je nutné opatření proti hackerům, virům a robotům.)

28. března 2008 jsme se v Praze sešli s paní doktorkou Olgou Kunertovou z Centra Gaudia proti rakovině. (více na www.gaudia.org). Setkání se týkalo možné spolupráce našeho občasnkého sdružení s profesionálním psychoterapeutem, jenž by mělo pomoci pacientům v období léčení. Gaudia je organizací, která se věnuje pacientům (i jejich rodinám) jak ambulantně, tak také prostřednictvím externích pracovníků, kteří navštěvují pacienty přímo v nemocnici. Paní doktorka Kunertová nás informovala, že její dvě kolegyně navštěvují nemocnici Pod Petřínem.

 

Probírali jsme vhodnost zařazení internetové psychoterapeutické poradny na naše stránky www.OSUDY.CZ a bylo pro nás zajímavým překvapením, že paní doktorka tuto možnost doporučuje, i když z našeho pohledu se díky jakémusi neosobnímu přístupu k člověku jeví "pomoc na dálku" né příli účinná.

V rámci rozhovoru jsme probrali i možnost zapojení odborných psychoterapeutů do připravovaných seminářů s pacienty v prostředí lázeňského hotelu U Pramenů v Plzni, ke kterému byla paní doktorka Kunertová také velmi vstřícná.

 

 
mudrkunertova01

zleva: Hanka Šmídlová, Honza Nachtigal, MUDr. Olga Kunertová