Celý obsah článků a funkce tohoto webu se Vám zobrazí až po přihlášení.

(Vše zdarma. Registrace je nutné opatření proti hackerům, virům a robotům.)

Ve středu 7.října 2009 jsme měli v sídle našeho občanského sdužení velmi milou návštěvu.

S cílem dojednat detaily vzájemné spolupráce především v oblasti společného diskusního fóra na internetu pro onkologické pacienty jsme přivítali zástupce Lymfom Helpu o.s., paní Hanu Kohoutovou a paní Mgr. Petru Štětkovou (první zleva).

 

lymfomhelp01
 
Byli jsme velmi mile překvapeni zájmem o spolupráci a vzájemným, dá se říci, stoprocentním pochopením potřeby vytvoření jednotného celostátního diskusního fóra pro pacienty a širokou neodbornou veřejnost. Nastínili jsme si několik dalších kroků v postupu, které by efektivně zajistily rozšíření povědomosti o www.onkoforum.osudy.cz

Za sebe, všechny členy našeho sdružení a zejména za nemocné, chci takto veřejně poděkovat občanskému sdružení Lymfom Help, že neváhali vstoupit do tohoto celostátního projektu.

Honza Nachtigal