Vítejte na OSUDY.CZ   Click to listen highlighted text! Vítejte na OSUDY.CZ Powered By GSpeech

Celý obsah webu a jeho funkce se Vám zobrazí až po přihlášení. Vše zdarma. Registrace je nutné opatření proti virům, hackerům a robotům.

budeme rádi za každou podporu na TRANSPARENTNÍM ÚČTU 2401789726/2010 

V rámci kontaktování organizací, které svojí činností pomáhají onkologickým pacientům, jsem nalezl z mého pohledu významnou Alianci žen s rakovinou prsu, o. p. s. Po vzájemné komunikaci se zástupkyní Aliance - paní magistrou Dagmarou Boháčkovou si Vám dovoluji přímo z materiálů Aliance tuto organizaci více přiblížit:

 

 

Kdo jsme

 

Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s. byla založena v r. 2001 devatenácti organizacemi onkologicky nemocných jako zastřešující celostátní obecně prospěšná společnost s těmito cíli:

 

  • vytvořit informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace,
  • poskytovat metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných,
  • koordinovat projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu,
  • sjednotit snahy pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu,
  • zastupovat české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách.

 

 

 

V současné době Aliance sdružuje více než 40 organizací pracujících s onkologickými pacienty po celé České republice.

 

 

 

Naše nejvýznamnější projekty

 

  • Projekt Ženy ženám realizovaný od r. 2003. Tento projekt je založen na poskytování poukázek na slevu 200,-- Kč pro preventivní screeningové vyšetření v případě, že žena nemá nárok na bezplatnou prohlídku. V roce 2008 využilo možnosti finančního příspěvku celkem 25 798 žen z celé České republiky.

 

 

 

  • Projekt Brožura pro pacienty realizovaný vr. 2009 poprvé. Brožura je určena nově diagnostikovaným pacientkám s rakovinou prsu. Kromě informací o nemoci a o možnostech léčby je jejím cílem pomoci ženám zodpovědět otázky, které je mohou napadnout v souvislosti s onemocněním. Brožura je volně k dispozici na našich stránkách, v tištěné podobě je distribuována do ordinací mamologů, onkologů, chirurgů, gynekologů a také do pacientských organizací. Brožura byla vytištěna v nákladu 20 000 ks a pro zájemce je zdarma.

 

 

 

 

 

  • Pacientská konference Aliance žen s rakovinou prsu pořádaná každoročně od r. 2005. Toto každoroční setkání, kterého se účastní delegátky z pacientských organizací z celé České republiky, si klade za cíl nejen informovat o nových trendech v léčbě rakoviny a dalších souvisejících aktuálních tématech, ale také vytvořit prostor pro sdílení a předávání si zkušeností týkajících se činností jednotlivých pacientských organizací. Výroční konference, na níž se setkávají fundovaní odborníci a pracovníci organizací onkologicky nemocných, významným způsobem přispívá k budování společné komunikační platformy a zvyšování odborných kompetencí pracovníků pacientských organizací. V minulém roce se konference účastnilo cca 80 posluchačů.

 

 

 

  • Projekt Dokážeš to taky! realizovaný od r. 2002. Každoroční setkání žen, které se na rakovinu prsu léčí, překonávají obtížně následky onemocnění či náročné onkologické léčby s ženami, kterým se toto onemocnění podařilo překonat. Cílem projektu je pomoci nově diagnostikovaným ženám vyrovnat se s rakovinou.

 

 

 

 

 

  • Edukační programy zaměřené na zvyšování kompetence pracovníků organizací v roli laických terapeutů. V tomto roce byly zrealizovány semináře na téma psychologická podpora onkologického pacienta, práva pacienta. Semináře jsou určeny pro pracovníky organizací věnujících se boji s rakovinou a pomoci onkologickým pacientům.

Výroční konference Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.

 

Kdy a kde?

 

6. - 7. 11. 2009, Praha 10, hotel Quality

 

 

 

Pro koho?

 

Zástupci pacientských organizací zastřešených Aliancí žen srakovinou prsu

 

 

 

Hlavní téma?

 

Podpora onkologického pacienta

 

 

 

Kde se dozvím více?

http://www.breastcancer.cz/

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech